Droge bulk

 

Droge bulk


Droge bulk
goederen zijn goederen die niet per stuk worden verpakt en geladen zoals containers, pallets of dozen, maar los gestort worden in het ruim van een schip, in een vrachtwagen of in een wagon. OVET droge bulk terminal heeft gedurende haar bestaan al zeer diverse producten overgeslagen. Niet alleen zwarte bulk, maar ook meststofen, stortsteen, zand, ruwe mineralen, etc.