BLU code: afspraken tussen wal en schip over laden en lossen

Blu-Code staat voor Bulk Loading and Unloading (regelgeving voor laden en lossen van zeeschepen). De eisen uit de BLU-Code zijn opgenomen in de wet “Laden en lossen van zeeschepen” van 15 december 2004. Het hoofddoel van de BLU-Code is het voorkomen van incidenten door het maken van afspraken tussen OVET en de scheepsleiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een document, de “Ship/Shore Safety Checklist” (Veiligheidschecklijst voor wal en schip).

Bulkschepen die terminals aandoen voor het laden of lossen van gestorte droge lading dienen te worden gecontroleerd op een aantal geschiktheidseisen. De BLU-code is verplicht voor schepen vanaf 500 mt deadweight.

Massagoedhaven Blu code formulier

Kaloothaven Blu code formulier

Formulier agency agent Ovet Shipping

 

Wij verzoeken u deze formulieren te gebruiken en uw organisatie hierover te informeren. Na het invullen van uw gegevens kunt u de formulieren e-mailen naar termburo@ovet.nl