ISPS Code: de standaard voor beveiliging

In december 2002 is in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een internationale standaard ontwikkeld voor een betere veiligheid van zeeschepen en havenfaciliteiten: de zogeheten "ISPS Code". ISPS staat voor "International Ship and Port Security Code" (Internationale scheeps- en havenveiligheidsregelgeving). De Europese Unie heeft deze eisen overgenomen in een speciale verordening en Nederland heeft de eisen opgesteld in de nieuwe Havenbeveiligingswet. Vanaf 1 juli 2004 gelden deze strenge maritieme veiligheidseisen voor zeeschepen en haventerminals.

Dit betekent dat bedrijven met een terminal of een laad- en loskade, een beveiligingsplan moeten maken op basis van een risicoanalyse. De beveiliging moet nauwkeurig zijn omschreven, personeel moet worden getraind en er moet per terminal een veiligheidsofficier zijn aangewezen. Al deze afspraken zijn vastgelegd in het zogeheten PFSP (Port Facility Security Plan). Een team van deskundigen van politie, douane en Zeeland Seaports beoordeelt het plan. Vervolgens wordt het ter goedkeuring aan de burgemeester van de betreffende havengemeente voorgelegd. OVET heeft voor beide terminals een goedgekeurd beveiligingsplan.)

Aanmelden? Via deze link kunt u uw gegevens aanleveren. Zorg bij binnenkomst voor een geldig legitimatiebewijs, meldt u bij het terminalbureau op de terminal en volg de instructies strikt op.

klik hier voor het ISPS Havenbeveiligingscertificaat Terneuzen

klik hier voor het ISPS Havenbeveiligingscertificaat Vlissingen