Omdat OVET zich er terdege van bewust is dat de op- en overslagactiviteiten van met name het zwartgoed invloed hebben op het milieu, worden maatregelen genomen om de gevolgen van deze activiteiten te beperken. Het milieujaarverslag geeft een overzicht van de feiten op milieugebied over het beschreven jaar.

download hier het milieujaarverslag 2022