250_ovet_ontijzeren_links.jpgIndien een lading bulkgoederen ijzerdelen bevat, kan dit ijzer verwijderd worden d.m.v. een ontijzeringsinstallatie. Dit voorkomt schade aan ontvangstinstallaties bij lossing in een volgende haven.

 

 

 

 

 

Lees ook meer over: