ISO 9001: de internationale norm voor kwaliteit

De ISO 9001:2015 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid om gaat.

Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet er gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen van de klanten en aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Daarnaast moeten de bedrijfsprocessen vastgelegd worden in een kwaliteitshandboek en moet daadwerkelijk volgens deze processen gewerkt worden.

Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen die door de norm worden gesteld. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

Op 12 september 2017 heeft OVET B.V. dit certificaat behaald. Er heeft een hercertificering plaatsgevonden waardoor deze nu is verlengd tot 25 september 2020. Zie ook de lijst op de site van Inspectie Verkeer en Waterstaat: http://www.ivw.nl/onderwerpen/koopvaardij/lading/terminals/ en klik op "Lijst gecertificeerde bulkterminals".

Download hier het ISO 9001-2015 certificaat valid 2024 OVET

Download hier het ISO 9001-2015 certificaat OVET SCREENING