GMP: Good Manufacturing Practice

100_gmp_logo.jpgHet doel van GMP bij OVET is om, d.m.v. schoon overslagmateriaal, te voorkomen dat er via verontreinigd diervoeder stoffen in de voedselketen terechtkomen die op termijn schadelijk zijn voor mensen. De GMP heeft een ketenbenadering (van grondstof naar eindproduct). De meest recente regelingen zijn te vinden op de sites van het Productschap Diervoeder.

De kern van de GMP maatregelen is het identificeren van de risico's van mogelijke verontreiniging bij de werkzaamheden en op welke manier deze risico's voorkomen of verminderd kunnen worden.

 

OVET is gecertificeerd voor GMP + B3 (2007) voor collectie en op- en overslag van voedermiddelen. Dit betekent dat OVET voedermiddelen mag opslaan in haar loods op haar terminal in Vlissingen en dat Ovet voedermiddelen mag overslaan met kranen en kraangrijpers op anker- en ligplaatsen op en rond de Westerschelde.

Download GMP certificaat 20-05-2025