Ovet geeft hoge prioriteit aan een goede omgang met haar leefomgeving en een goed veiligheidsbeleid. Enkel op die manier is het mogelijk om een gezonde en duurzame economische activteit te ontwikkelen.

Klik hier voor het Milieu- en Veiligheidsbeleid van Ovet