Privacy beleid

Ovet vindt het van essentieel belang dat persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd.

Ovet wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Daarom vindt u hier een toelichting.

Voorop staat dat Ovet zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecomcommunicatiewet.

 

Verwerken van Persoonsgegevens

Ovet verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande bedrijfsdoelen:

  • klantgerichtheid en service – door bijvoorbeeld een klantenevent te organiseren.
  • bedrijfscontinuïteit en groei – bijvoorbeeld inhuur van tijdelijk personeel of om u diensten aan te bieden.
  • bedrijfsefficiëntie – bijvoorbeeld door logistieke informatie over marktaanbod en goederenstromen te analyseren, waarbij het individu anoniem blijft.
  • goed werkgeverschap – zoals de dienstroosters en arbeidsomstandigheden.

Gegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt. Ovet gaat zorgvuldig om met ieders privacy. Daarom let Ovet scherp op goede naleving van de privacywetgeving. Naast de wettelijke normen, houdt Ovet zich ook aan gedragscodes.

 

Cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie aan te bieden. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u verzonden / opgenomen zonder dat u daarmee hebt ingestemd.

Bij bezoek aan de Ovet-website kan een tijdelijk bestandje (‘cookie’) op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie bevat geen identificerende gegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de Ovet-site voor u gemakkelijker te maken. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u via uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar.

 

Wijzigingen

Ovet behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacy statement op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Ovet verstrekt geen gegevens in welke vorm dan ook aan derden. Ook de verkoop van gegevens zal niet gebeuren. Ovet is wettelijk verplicht om mee te werken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD gegevens vorderen. Ovet onderzoekt in deze gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en ziet er op toe dat procedurele privacywaarborgen goed in acht genomen worden.

Een derde partij mag zich op geen enkele manier toegang verschaffen tot de persoonlijke data van onze bezoekers.

 

Vragen en/of inzage

Voor vragen over deze privacy statement en/ of inzage of wijziging van uw persoonsgegevens zoals die bij Ovet bekend zijn, kunt u zich wenden tot:

Ovet B.V.
Noorwegenweg 2
4538 BG  TERNEUZEN
Netherlands
Tel. : +31 115 676800